om arbetsintegrerande socialt företagande

Social franchising

Social franchising är en samarbetsform där erfarenhet överförs från ett välfungerande företag till ett nytt. Ett sätt att kopiera och sprida bra affärsidéer precis som i vanlig franchising men med det som är speciellt med socialt företagande så som egenmakt, delaktighet, mm.