om arbetsintegrerande socialt företagande

Skapar arbete

Arbetsintegrerande sociala företag skapar jobb genom att kombinera lokala behov med medarbetarnas intresse och kompetens. Sociala företag säljer också tjänster till myndigheter såsom arbetsträning och rehabilitering. På tio år har antalet sociala företag i Sverige fördubblats och är nu (2017) över 300 stycken.

Två hantervekare, en man och en kvinna, arbetar med att renovera ett rum.

Affärsidéerna uppstår lokalt

Arbetstillfällen skapas genom att företagen driver affärsverksamhet där man säljer varor och tjänster på marknaden precis som andra företag. En del av tjänsterna är arbetsträning, rehabilitering eller sysselsättning med Arbetsförmedlingen eller en kommun som kund.

Affärsidéerna uppstår ofta ur behov på den lokala marknaden i kombination med intresse och kompetens hos dem som ska arbeta där. Hunddagis, trädgårdstjänster, bilrekonditionering, hotellverksamhet, park- och fastighetsskötsel, restaurang, catering och städning är vanliga affärsverksamheter.

Att driva företag genererar förstås också arbetsuppgifter som till exempel ledning, administration, marknadsföring och försäljning.

Arbetsintegrerande sociala företag är omvittnat bra på att stötta nya medarbetare till arbete – och detta är också en del av affärsverksamheten.

Anpassade arbetsplatser ger fler jobb

Genom att anpassa arbetsuppgifter och hur arbetet organiseras kan fler få arbete. Ofta säger man att man att dessa företag erbjuder möjligheten att arbeta 100 % av sin förmåga.

Inkomster från att sälja platser eller vara anordnare av olika former av arbetsträning och rehabilitering till offentlig sektor möjliggör anpassningen.

De flesta som har en anställning i ett arbetsintegrerande socialt företag har börjat i företaget genom en arbetstränings- eller rehabiliteringsperiod. Genom att bidra till företagets intäkter redan under arbetsträningen bidrar var och en till kommande anställningar, för sig själv och för andra.

En viktig förutsättning för att det ska bli fler anställda är de olika anställningsstöd som Arbetsförmedlingen kan besluta om. Det kompenserar för nedsatt arbetsförmåga och är till för att underlätta efter en lång tids arbetslöshet eller som stöd för den som nyligen kommit till Sverige och inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Dubbla affärsidéer

Man kan säga att de arbetsintegrerande sociala företagen har dubbla affärsidéer genom att:

  • integrera människor i arbetsliv och samhälle på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommuner eller kriminalvården,
  • sälja varor och/eller tjänster som det finns en marknad för till privatpersoner, företag och organisationer.