om arbetsintegrerande socialt företagande

Att arbeta i sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag stöttar personer som har haft svårigheter att få eller behålla en anställning. Samarbetet mellan till exempel kommunen, Arbetsförmedlingen och det sociala företaget är viktigt när någon ska börja på ett socialt företag för ekonomisk trygghet – både för den nya medarbetaren och det sociala företaget som tar emot.

Vem kan erbjudas arbete i ett arbetsintegrerande socialt företag?

De allra flesta som arbetar i de arbetsintegrerande sociala företagen har eller har haft svårt att få eller behålla en anställning. Det kan vara en funktionsvariation, en sjukdom, språksvårigheter eller något annat som skapat svårigheter på arbetsmarknaden.

Är det viktigt att vara inskriven på Arbetsförmedlingen?

Praktik, arbetsträning eller rehabilitering blir ofta starten. Därför behöver Arbetsförmedlingen eller kommunen fatta beslut om placeringen och om personens försörjning. Dessa myndigheter har ett stort ansvar för individen tillsammans med det sociala företaget under denna första tid. Personens försörjning kan vara ett lönestöd från Arbetsförmedlingen, försörjningsstöd från socialtjänsten eller ersättningar från sjukförsäkringssystemet.

Personen erbjuds anställning i företaget om både företaget och personen är intresserade och företaget kan finansiera anställningen. Oftast behövs någon form av lönestöd från Arbetsförmedlingen till företaget för att det ska bli möjligt.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna fatta beslut om placering och/eller anställningsstöd måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Alla har rätt att skriva in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Vad innebär det att vara anställd med beslut om anställningsstöd?

För den som är anställd ska det inte innebära någon skillnad mot att vara anställd utan anställningsstöd. Man har alla rättigheter och skyldigheter som alla andra anställda. Hur det ser ut på just det här företaget kan regleras i kollektivavtal men finns inte det så gäller arbetsmarknadens lagar och regler.

Arbetsgivarföreningen KFOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Kommunal (fackförening) har tecknat ett kollektivavtal som gäller för arbetsintegrerande sociala företag.

Anställningstödet kan vara lönebidrags-, trygghets- och utvecklingsanställningar eller instegsjobb.

Läs mer om vilka insatser från det offentliga som kan vara aktuella för medarbetarna i sociala företag under fliken ”Handbok för myndigheter”.öppnas i nytt fönster

Ideellt arbete

Det finns också de som arbetar ideellt i arbetsintegrerande sociala företag, de kan till exempel tillföra kompetens i styrelsearbetet eller hjälpa till vid större arrangemang. Det kan vara pensionärer, ungdomar och människor som försörjer sig på annat sätt och vill stödja företagets verksamhet.