om arbetsintegrerande socialt företagande

Av egen kraft. Projektet Orangeriet, ESF

Hahn, Gordon, Lindgren Elisabeth (2010)

Med skriften vill författarna inspirera och uppmuntra till ett förhållningssätt som kan skapa egenmaktsprocesser i arbetet och vardagen. Den tar sin utgångspunkt i projekt Orangeriet, som arbetade för att förbättra människors möjlighet på arbetsmarknaden, och att bygga upp arbetsintegrerande arbetskooperativ som metod för egenförsörjning.  Coompanion i Östergötland var projektägare.

Publikationen finns ej tillgänglig i digitalt format.