om arbetsintegrerande socialt företagande

Företagen som öppnar dörrarna till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Tillväxtverket. (2012). Info 439. Stockholm.

En förteckning med cirka 300 arbetsintegrerande sociala företag med företagsbeskrivningar och fördjupande reportage. Det är inte så lätt att urskilja de arbetsintegrerande sociala företagen i de offentliga registren eller via de lokala företagarnas kanaler. Därför för Tillväxtverket sedan 2008 register över företagen. Genom detta får vi möjlighet att följa utvecklingen under årens lopp. Registret finns också sökbart på www.sofisam.se.

Ladda ner publikationen Företagen som öppnar dörrarna till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster