om arbetsintegrerande socialt företagande

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

(2014) Temagrupperna: Unga i arbetslivet och Entreprenörskap & Företagande. Rapporten är producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Den växande ungdomsarbetslösheten i EU har lett till ökade satsningar på åtgärder för att bekämpa densamma. Här beskrivs först kortfattat utvecklingen. Därefter beskrivs fenomenet sociala företag och hur EU arbetar för att utveckla dessa. Några relevanta begrepp definieras och så presenteras några exempel på sociala företag som arbetar med ungdomar i Europa. Genomgången visar att det finns goda erfarenheter av sociala företag i arbetet med att ge ungdomar möjlighet till arbete och försörjning.

Ladda ner Om möjligheter för unga ...PDF